Privacyverklaring Akoya

Januari 2021

Akoya, gevestigd aan Johan Fabriciuskade 8, 6708SG Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over Akoya
Akoya
Johan Fabriciuskade 8
6708SG Wageningen

KvK-nummer: 81304374
BTW-nummer: NL003557968B98

Vragen of een verzoek indienen?
Mail met margriet@akoya.nu of bel 06-30430231

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens verwerk ik van je:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Informatie over je gezondheid

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens heb ik van jouzelf gekregen.

Doel van de verwerking
Ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen om met je in contact te treden (contactgegevens) en met je te kunnen communiceren. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Als een overeenkomst tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen je contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen voor de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.
De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Bewaartermijnen
Ik bewaar je persoonsgegevens, zolang je mij niet vraagt ze te verwijderen.